Counselling Zeeland

 

Intake

Sessies

Als een cliënt naar een counsellor gaat, vindt in het eerste gesprek een intake plaats. Tijdens dit gesprek:

Na het intakegesprek wordt er een traject opgestart van een aantal individuele gesprekken van ongeveer een uur. 

 • maakt de cliënt kennis met de counsellor
 • wordt de werkwijze van de counsellor besproken
 • worden de randvoorwaarden van een traject besproken
 • wordt in grote lijnen het probleem of de vraag besproken

  Een intakegesprek is belangrijk voor zowel de cliënt als de counsellor. Het moet het 'klikken' tussen de cliënt en de counsellor. Deze legt de werkwijze uit en de cliënt kan dan akkoord gaan met de manier van werken. De counsellor checkt of de hulpvraag van de cliënt binnen zijn competenties valt. Anders moet de cliënt doorverwezen worden naar andere hulpverlening. Verder heeft de counsellor een geheimhoudingsplicht: er wordt geen inhoudelijke informatie aan derden gegeven, tenzij na schriftelijke toestemming van de cliënt.
 • Problemen/vragen worden geïnventariseerd.
 • Haalbare doelen worden bepaald.
 • Een strategie wordt opgesteld om de doelen te realiseren.
 • Het bepalen van de tijd waar binnen de cliënt de doelen kan/wil bereiken.

  Samen met de counsellor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van je mogelijkheden en je omstandigheden. De gesprekken zijn erop gericht om inzicht te krijgen en bewust te worden van hoe je leven en je situatie nu is. Je ontdekt wat je voelt en wat je beperkende gedachten en gewoontes zijn.
  Wat zijn jouw mogelijkheden en onmogelijkheden? Wat zijn je blinde vlekken? Wat zou er moeten veranderen? Wat kan je doen om je leven (weer) op de rit te krijgen? Welke doelen wil je bereiken en op welke manier? Welke stappen moet je daarvoor nemen? Hoe kan je blijven volhouden?


Afronding van het counsellingtraject                                                                                                                Een counsellingtraject is er op gericht kortdurend te zijn. Een traject kan uit 3, maar ook uit meer sessies bestaan. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag en de omstandigheden.


Kosten van een sessie:

Intake + sessie € 80,- 

Vervolgsessie   € 60,-